Previous Page  47 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 47 / 52 Next Page
Page Background

47

Met Groen Verstand

Tuinbranche Nederland is de branche-

organisatie voor de gehele tuinketen.

Het ledenbestand bestaat zowel uit

fabrikanten, importeurs en groothan-

delaren in tuinartikelen (leveranciers)

als uit groen- en tuincentra en tuin-

retail waar de verkoop van tuinartike-

len centraal staat (retail). Hiermee is

Tuinbranche Nederland de unieke

vertegenwoordiger van de totale

bedrijfskolom en spreekt zij

namens een brede en ster-

ke achterban.

Tuinbranche Neder-

land richt zich met

haar activiteiten op

de belangenbehartiging van haar leden

in de gehele keten. De activiteiten be-

staan onder andere uit de lobby richting

overheid, algemene branche-

promotie, vertegenwoordiging van de

branche en inspiratie, voorlichting en

advisering. Tuinbranche Nederland

treedt op namens de gehele branche

maar is ook een informatie-

bron voor de individue-

le ondernemers.

Dirk Bouman,

algemeen di-

recteur van

Arie Bouman

Tuinplanten,

heeft zitting in het bestuur van Tuin-

branche Nederland. Hoewel dat veel tijd

vergt, zet hij zich graag in voor de hele

keten. “Tuinbranche Nederland gaat

over veel meer dan alleen groen. Het

gaat over de complete tuinbeleving. Het

is belangrijk om als branche gezamenlijk

naar buiten te treden. Samen kunnen

we zaken bereiken die je individueel niet

kunt. Denk aan het houden van markt-

onderzoeken, cao-afspraken, collectief

inkopen. Maar ook de lobby naar de

politiek en het promoten van het tuinie-

ren bij de consument. Op deze manier is

het mogelijk om onze totale markt -waar

we allemaal onze boterham in moeten

verdienen- te vergroten.”

DOEL VAN

TUINBRANCHE

NEDERLAND

Doel van Tuinbranche Nederland

is het behartigen van de gezamen-

lijke belangen van de leden, het leve-

ren van een relevante bijdrage aan de

gezonde ontwikkeling van een profes-

sionele tuinbranche en het succesvol

ondernemen van de leden. Duurza-

me ontwikkeling, aandacht voor

natuur en milieu en maatschap-

pelijke betrokkenheid zijn

hierbij belangrijke rand-

voorwaarden.

TRENDTUINEN

Tuinbranche Nederland doet

onderzoek naar tuinbeleving en de

tijdgeest. Door deze onderzoeken te com-

bineren, worden waarden- en stijltrends

geformuleerd, stijltuinen aangelegd en gefoto-

grafeerd.

DUURZAME TUINCENTRA

In opdracht van Tuinbranche Nederland is het Proto-

col ‘Duurzame Tuincentra’ ontwikkeld. Dit richt zich

op het duurzaam gebruik van gewasbeschermings-

middelen in en om het tuincentrum. Het geeft ad-

viezen en tips hoe hier verantwoord mee omge-

gaan kan worden en hoe emissies en residuen

verminderd kunnen worden. Het protocol is

een praktisch bruikbaar handvat om uw

tuincentrum nóg groener te maken.

Het is te bestellen bij Tuin-

branche Nederland.

CAMPAGNES

Tuinbranche Nederland stimu-

leert tuinbezitters met collectieve

campagnes om actiever te tuinieren.

Onder de naam ‘De levende tuin’ zijn thema-

tische campagnes opgezet om consumenten te

stimuleren groener en duurzamer bezig te zijn met

de tuin. De thema’s die aan bod komen, zijn: ‘Water

in je tuin’, ‘Bijen in je tuin’, ‘Vlinders in je tuin’, ‘Vogels

in je tuin’ en ‘Moestuinieren’. Via de website www.

tuinbranche.nl

is veel informatiemateriaal voor leden

te downloaden. Hieronder ook POS materiaal om op

de winkelvloer te gebruiken.

MEER INFORMATIE

Bezoek de website

www.tuinbranche.nl

voor

meer informatie over Tuinbranche Neder-

land. U kunt ook bellen met het secre-

tariaat op tel.: 088-97 30 608 of

stuur een e-mail naar info@

tuinbranche.nl

.

Tuinbranche

Nederland

Schouder aan schouder voor een sterke en gezonde branche