Previous Page  15 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 52 Next Page
Page Background

15

Met Groen Verstand

Producten op stam, ze verkopen lekker. De presen-

tatie ervan was echter minder makkelijk. Het is lastig

om deze planten overzichtelijk en aantrekkelijk

te etaleren. B&B Plant uit Lottum bedacht

een simpele maar zeer doeltreffende

oplossing.

Binnen het sortiment sierhees-

ters zijn planten op stam een

welkome en gewilde aanvul-

ling. Ze zijn ideaal om bijvoor-

beeld in een grote pot op bal-

kon of terras te zetten. Met

een fleurige onder beplanting

ontstaat er een kleurrijke mini

tuin. Maar ook voor borders

en vakken zijn planten op stam

een ideaal product. Ze brengen

hoogte en daarmee ook diepte in

een tuin.

PRESENTATIE

Eugene Breukers van B&B Plant heeft een metho-

de ontwikkeld om heesters op stam eenvoudig, maar

zeer netjes te presenteren. De stellage kent twee pre-

sentatielagen, waardoor er een etage-effect ontstaat.

De gehele constructie is gemaakt van blank hout,

waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Boven de

planten is een banner geplaatst met productinforma-

tie en inspiratiefoto’s. Op deze manier dient de stel-

lage niet alleen als presentatiemodule, maar ook als

zogenaamde ‘stille verkoper’.

AANDACHT

De ontwikkelde presentatiemethode stimuleert de

tuincentrumbezoeker om meer aandacht te

schenken aan stammen. Wanneer de

planten op de grond staan, kan de

consument de plant lastig beoor-

delen. Hierdoor gaat het im-

pulsmoment voor aankoop

verloren. Staan de stammen

op tafels, dan geldt hetzelf-

de. In beide gevallen moet

de consument de produc-

ten vastpakken, beoorde-

len en een keuze maken.

Kopen of terugzetten?

OP EEN VOETJE

Door de getrapte verhoging in

de presentatie, staan de plan-

ten als het ware op een voetje.

Op deze manier is het ook mogelijk

om stammen van verschillende lengten

overzichtelijk op één stellage te presenteren.

Er is –vanuit het oogpunt van de consument- name-

lijk zicht op de stammen én het gewas. Om het af te

maken, worden alle etiketten aan de voorzijde geposi-

tioneerd, waardoor een hele aantrekkelijke, verkoop

stimulerende presentatie ontstaat.

MEER INFORMATIE

Neemt u voor meer informatie over deze presentatie-

mogelijkheid contact op met Arie Bouman Tuinplan-

ten. Zij geven u alle aanvullende informatie en kunnen

u alles vertellen over de verschillende mogelijkheden.

Sierheesters op stam

Nieuwe presentatie maakt product nog aantrekkelijker