Previous Page  17 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 52 Next Page
Page Background

et is al veel in het nieuws ge-

weest, maar blijft een actueel on-

derwerp. Het gaat slecht met de

bij. Imkers en natuurorganisaties

hebben de noodklok geluid over

bijensterfte. De exacte oorzaak is

niet bekend, duidelijk is wel dat het leef-

gebied van bestuivende insecten sterk

van invloed is op de gezondheid.

LAAGJE VET

Een relatief nieuw inzicht is dat bijen

in hun lijfje reservevoedsel opslaan. In

noodsituaties wordt deze vetreserve

aangesproken om te overleven. Echter,

door verschraling van het aantal soor-

ten planten aan de randen van dorpen

en steden en in het buitengebied, is al

jaren een voedseltekort voor bijen. Van

de prille lente tot diep in de herfst moet

er voldoende aanbod zijn van pollen en

nectar. Dat vraagt om een gevarieerde

beplanting.

DE LEVENDE TUIN

Waar een tegel ligt, kan geen plant

groeien. Verschillende initiatieven van

Tuinbranche Nederland spelen in op het

levendiger maken van de tuin. Onder de

noemer ‘De Levende Tuin’ zijn cam-

pagnes ontwikkeld voor vlinders, bijen,

vogels en water in de tuin. Ze bieden

de consument handvatten om de

natuur een handje te helpen én een

groenere tuin te krijgen. Alle informa-

tie hierover is te vinden op de website

www.tuinbranche.nl

onder het kopje ‘De

Levende Tuin’. Het zorgt niet alleen voor

blije klanten, maar ook vrolijke fladde-

raars en nuttige bestuivers!

H

Vlinders in de tuin. Het is een dankbaar onderwerp voor campagnes.

Van vlinders word je vrolijk, ze omlijsten het ultieme tuingeluksgevoel.

Ze behoren tot de groep ‘bestuivende insecten’ en daar is het slecht mee

gesteld. Tuinbezitters kunnen eenvoudig de helpende hand uitsteken

door meer groen te planten.

aaibare zonnige fladderaars

vlinderconcepten

Bij Arie Bouman Tuinplanten zijn verschillende ‘Vlinderconcepten’

te verkrijgen. Het gaat dan om heester- en vaste planten

sortimenten. Het heesterconcept van Hooftman Boomkwekerij

is hier een goed voorbeeld van. Maar er zijn ook specifieke

vlinderlokkers te krijgen met aanduidingen op het etiket. Buddleja

is hier natuurlijk een heel bekend voorbeeld van. Deze concepten

helpen de consument om bewust te kiezen voor vlinder- en bij

vriendelijke planten. Neem voor meer informatie contact op met

Arie Bouman Tuinplanten en doe er uw voordeel mee!

l

Nuttig

en leuk

gaan hand in

hand

17

Met Groen Verstand