Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Met Groen Verstand

Greenpeace luidde de noodklok over de

aanwezigheid van residuen op planten. Hiermee

laaide de discussie over het gebruik van gewas-

beschermingsmiddelen in één klap hoog op.

Hoewel de tuinbouwsector de afgelopen decennia

al grote stappen voorwaarts heeft gemaakt, wordt

de lat elke keer hoger gelegd. Het moet schoner,

duurzamer en natuurlijker. Een aantal voorlopers

en hun successen in beeld.

Arie Bouman Kwekerij

ALLES ONDER DE LOEP

Bij rozenkwekerij Arie Bouman in Wijk en Aalburg

is de zoektocht naar een zo milieuvriendelijke

teelt al jaren in volle gang. Er zijn al een paar

belangrijke stappen gezet om het gebruik van

chemische gewasbescherming en kunstmeststof-

fen terug te brengen. Met hulp van deskundige

teeltvoorlichters is het hele kweekproces nauw-

keurig onder de loep genomen. Waar eerst vrijwel

op de automatische piloot werd gewerkt, wordt er

tegenwoordig heel gericht actie ondernomen. Eén

hele belangrijke maatregel is de manier waarop

het gewas wordt beoordeeld. Eigenaar Dirk Bou-

man hierover. ,,Voorheen waren we vooral bezig

om de planten gezond te houden. Dat betekende

dat we ziekten en plagen bestreden als we die

constateerden. Tegenwoordig draait het om de

weerbaarheid van de plant. We maken de planten

sterker, weerbaarder tegen ziekten en plagen.

Het credo is nu ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Dat is een andere insteek, waardoor we nu al vele

malen milieuvriendelijker kunnen werken dan een

paar jaar geleden.”

Kwekerij Gebr. Jonkers Elshout

FOREVER&EVER MET BIOBASED HULP

Kwekerij Gebr. Jonkers in Elshout is vooral bekend

van de teelt van Hortensia Forever&Ever. De

afgelopen vier jaar heeft kweker Rob Jonkers

samen met zijn team de teelt grondig onder de

loep genomen. Het streven is om het gebruik van

chemie tot nul te reduceren. Samen met zijn team

is Jonkers op zoek gegaan naar alternatieven voor

bijvoorbeeld een groeiremmer. Die vond hij in een

biobased middel. Inmiddels wordt een chemisch

middel alleen nog maar ingezet in noodgevallen.

,,Het vroeg een hele andere benadering van de

teelt om zover te komen. We hebben echt alles

onder de loep genomen, van watergeven tot

transport en van klimaatbeheersing tot bemes-

ting. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om op dit

punt te komen”, aldus Jonkers. Hij loopt voorop

in de branche met deze verduurzamingsslag. Het

leverde hem zelfs een pluim op van Greenpeace,

maar Jonkers wil verder. ,,We hebben een ambi-

tieus plan klaarliggen om te komen tot een 100%

afvalvrij biobased product.”

Boomkwekerij Mouws

ECOLOGISCH HEEL LOGISCH

Boomkwekerij Mouws in Wernhout kweekt

een breed sortiment heesters in pot. Kweker

Jan Mouws heeft vijftien jaar geleden het roer

omgegooid en kweekt inmiddels 100% ecolo-

gisch. Hij gaat uit van

het versterken van de

gezondheid van de

plant door gebruik te

maken van de krachten

van Moeder Natuur.

Het klinkt wat zweverig,

maar in de praktijk

is het dat allerminst.

,,Door jarenlang ge-

bruik van mycorrhiza,

compost, compostthee,

insecten, organische

mest, levend waterbe-

heer en eigen innerlijke

ontwikkeling is er een

evenwicht ontstaan op

de kwekerij. Hierdoor

hoeven we geen gebruik meer te maken van

chemische bestrijdingsmiddelen op de plant.

Bovendien zien we dat onze planten sterker zijn,

waardoor de aanslag en doorgroei van de plant bij

de eindgebruiker erg goed is”, aldus Mouws.

MPS: certificaten

voor duurzame zekerheid

/

Duurzaamheid is een heel breed

begrip maar het gaat om het verant-

woord omgaan met mens, dier en

milieu. Om dit meetbaar te maken,

geeft MPS al vele jaren certificaten

uit aan aangeslo-

ten kwekers. Een

registratiesysteem

waarin de kweker

gewasbescherming, water, energie

en meststoffen registreert is de ba-

sis voor MPS-ABC. Verder is er ook

MPS-Socially Qualified (SQ) (arbeids-

omstandigheden) en MPS-GAP (han-

del). Meer weten

over certificering?

Kijk op

www.my-mps.com

.